Српски | English

доц. др Дејан Радивојевић

image

Име и презиме: доц. др Дејан Радивојевић

Телефон: 2632-166

Е-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Каменичка    Кабинет: 516

Консултације: Понедељак 10-12

Лична презентација: Curriculum Vitae

Катедра: Катедра за историјску геологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2016 Геологија - историјска геологија
Докторат 2014 Геологија - историјска геологија
Магистратура 2008 Геологија - стратиграфија
Диплома 1999 Геологија - регионална геологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Историјска геологија А Геологија ОАС 3+2
Седиментологија А Геологија ОАС 2+2
Геологија света Геологија ДАС 2+1
Стратиграфија Динарида Србије Геологија ДАС 2+2
Општа стратиграфија - одабрана поглавља Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Депозициони системи ОАС: Регионална геологија, Истраживање лежишта минералних сировина, Геологија 3+1+0+0
Историјска геологија А ОАС: Геологија 3+2+0+0
Историјска геологија А ОАС: Регионална геологија, Истраживање лежишта минералних сировина, Геологија 3+2+0+0
Седиментологија А ОАС: Геологија 2+2+0+0
Геологија света ДАС: Геологија 2+1+0+0
Секвенциона стратиграфија ДАС: Регионална геологија, Истраживање лежишта минералних сировина, Геологија 2+2+0+0
Стратиграфија Динарида Србије ДАС: Геологија 1+2+0+0
Стратиграфија Динарида Србије ДАС: Регионална геологија, Геологија 2+2+0+0
Геологија Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Секвенциона стратиграфија - одабрана поглавља ДОС: Геологија 5+0+0+2
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије ДОС: Хидрогеологија, Геологија 4++0+
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије ДОС: Хидрогеологија, Геологија 4+0+0+0
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

 1. HOT Engineering - Carbonate Geology for Oil and Gas Exploration & Development, 2014
 2. SPE - Decision-Making under Uncertainty, 2014
 3. Hemsley and Fraser - Team Management and Leadership Skills, 2013
 4. Petroskills – Development geology, 2013
 5. NEXT- Reservoir management & monitoring, 2012
 6. Win Win- Communication skills and formal communication, 2010
 7. ASee- Project management, 2010
 8. MCB – Economy for non-economists, 2010
 9. Petroskills- Advance Seismic Stratigraphy, 2008
 10. Petroskills- Introduction to Seismic Stratigraphy, 2008
 11. Petroskills- Basin Analysis Workshop, 2007
 12. NEXT – Basic geophysics, 2006
 13. NEXT – Fundamentals of oil and gas economic evaluation and risk management, 2006
 14. NEXT – Petroleum reservoir management, 2006
 15. NEXT – Integrated Petrophysics I and II, 2006
 16. NEXT – Exploration and Development geology, 2006
 17. Petroskills- Seismic Interpretation, 2004
 18. Petroskills- Structural Styles in Petroleum Exploration, 2003

Остало:

 1. Благајник Српског геолошког друства, 2016
 2. Члан уређивачког одбора специјалног издања часописа AAPG Interpretation