Српски | English

доц. др Марија Илић

image

Име и презиме: доц. др Марија Илић

Телефон: 3219 151

Е-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Адреса:    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хемију

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Физичка и колоидна хемија ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геологија 2+2+0+0
Физичка и колоидна хемија ОАС: Рударско инжењерство, Истраживање лежишта минералних сировина, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геологија 2+2+0+0
Хемија ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Хемија и прерада нафте и гаса ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Хемија и прерада нафте и гаса ОАС: Истраживање лежишта минералних сировина, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Одабрана поглавља хемије ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одабрана поглавља хемије ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Примена хемије у рударству ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+6