Српски | English

Научно истраживачки рад (ХГ)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -DOS), Хидрогеологија (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад (ХГ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 20

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: