Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

Предавачи: проф. др Оливера Крунић, проф. др Дејан Миленић, проф. др Петар Докмановић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
6 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: