Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Саша Милановић, Љиљана Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
6 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: