Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: