Српски | English

Рад са СЦИ листе (хг)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Рад са СЦИ листе (хг)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 20

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 12

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: