Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Претходна студија оправданости

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Претходна студија оправданости

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Дејан Миленић, проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 4

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: