Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Моделовање басена у истраживању нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Геофизика (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Моделовање басена у истраживању нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: