Српски | English

Израда докторске дисертације

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -DOS), Геологија (V семестар -DOS), Геологија (VI семестар -DOS), Рударско инжењерство (I семестар -DOS), Рударско инжењерство (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (III семестар -DOS), Рударско инжењерство (IV семестар -DOS), Рударско инжењерство (V семестар -DOS), Рударско инжењерство (VI семестар -DOS), Хидрогеологија (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: