Српски | English

Завршни рад из геофизике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни рад из геофизике

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: