Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса из геофизике I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса из геофизике I

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: