Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Опште геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Опште геологије

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања.

Исход предмета: Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, обележавање профила и изданака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Мерење компасом, одређивање елемената пада линеара и планара..

Литература:

 1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
 2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   1 1 0 0

   Метода извођења наставе: Теоријска и практична

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   50
   Предиспитне обавезе Поена
   15
   15
   10
   10

   Додатни услови оцењивања: