Српски | EnglishКонкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студента

Детаље конкурса можете погледати на http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1431. Правилник се налази на следећен линку: http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf


[Претходна страна]