Српски | EnglishГеологија - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Геолог

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Општа минералогија 2 +3 7 Oбавезан
Основи палеонтологије 2 +0 2 Oбавезан   Лазаревић Зорица
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Систематика минерала 2 +3 7 Oбавезан   Ерић Сузана
Систематска палеонтологија 2 +2 5 Oбавезан   Ђерић Невенка
  Џинић Бојана
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Теренска настава из Минералогије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Пачевски Александар
Предмет изборног блока1 2 +1
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
  Манић Милош
Нацртна геометрија 2 +1 4 Изборни   Чучаковић Александар
Енглески језик 2 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија 2 +1 3 Oбавезан   Рундић Љупко
Петрологија магматских и метаморфних стена 3 +3 7 Oбавезан   Срећковић Батоћанин Даница
  Костић Бојан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Петрологија седиментних стена 2 +3 6 Oбавезан   Гајић Виолета
Основи геофизике А 2 +1 3 Oбавезан   Ђурић Драгана
Предмет изборног блока2 2 +2
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Велојић Милош
Историјска геологија А 3 +2 6 Oбавезан   Радивојевић Дејан
Геохемија 3 +0 6 Oбавезан   Прелевић Дејан
Теренска настава из Петрологије 1 +2 4 Oбавезан   Срећковић Батоћанин Даница
  Костић Бојан
Теренска настава из Структурне геологије 1 +0 +2 4 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години