Српски | EnglishГеологија - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено180 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: Мастер геолог

Модули: