Српски | EnglishГеотехника - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Дипломирани инжењер геологије Студенти који су завршили овај студијски програм, су у стању да:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Информатика 2 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Предмет изборног блока1 0 +2
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из основа геотехнике 0 +2 2 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Наука о чврстоћи 2 +3 4 Oбавезан   Ћорић Станко
  Басарић Ирена
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Геотехнички истражни радови 2 +1 2 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Предмет изборног блока2 2 +1
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +1 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Основи сеизмологије 1 +2 4 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Миладиновић Зоран
  Велојић Милош
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Методе инжењерскогеолошких истраживања 3 +3 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 5 Oбавезан   Лукић Драган
  Крушић Јелка
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) 0 +0 +4 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 1 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Марјановић Милош
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехничке мелиорације 2 +2 5 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Ирена
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
  Басарић Ирена
Геотехника заштите животне средине 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Семинарски рад 0 +0 2 Oбавезан
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока8 1 +3
Геотехнички услови изградње објеката 2 +3 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Теренска настава - Инжењерска пракса 0 +5 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Аболмасов Биљана
Завршни рад (ГТ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока9 1 +2
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Примена софтвера у геотехници 1 +3 5 Изборни   Марјановић Милош
Сеизмологија 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години