Српски | EnglishГеотехника - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: 

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Ирена
Геолошки хазарди 2 +2 5 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Студијски истраживачки рад 1 0 +0 6 Oбавезан
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Регионална инжењерска геологија 2 +0 2 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Фундирање 2 2 +2 5 Oбавезан   Ракић Драгослав
Стручна пракса (ГТ) 0 +0 2 Oбавезан
Дипломски рад (ГТ) 0 +0 20 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години