Српски | EnglishГеотехника - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Студијски научно-истраживачки рад 2 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Практични истраживачки рад 0 +0 20 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 3 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Јевремовић Драгутин
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Чаки Ласло
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Јевремовић Драгутин
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Чаки Ласло
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда рада за часопис са СЦИ листе 0 +0 15 Oбавезан
Израда докторске дисертације 1 (ГТ) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 2 (ГТ) 0 +0 20 Oбавезан
Одбрана Докторске дисертације (ГТ) 0 +0 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години