Српски | EnglishГеофизика - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Инжењер геологије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Физика 2 2 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Енглески језик 3 2 +1 3 Oбавезан   Беко Лидија
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока1 2 +2
Методе математичке физике 3 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Основи сеизмологије 1 +2 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Простирање таласа кроз еластичну средину 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Игњатовић Снежана
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Основи геомагнетизма 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Спектрална анализа 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Велојић Милош
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
  Џинић Бојана
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Гравиметрија 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Електрометрија 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Сеизмологија 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Сеизмометрија 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Предмет изборног блока7 2 +2
Трансформације потенцијалних поља 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Пројектовање комплексних геофизичких истраживања 1 +3 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Теренска настава из геофизике 1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Ђурић Драгана
Стручна пракса из геофизике 1 0 +0 +3 2 Oбавезан   Цветков Весна
Дипломски рад из геофизике (ГФ1) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години