Српски | EnglishГеофизика - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: Мастер инжењер геологије

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички мониторинг 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Физичка својства Земљине унутрашњости 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Нумеричке методе 2 +3 5 Oбавезан   Станков Драган
Студијски истраживачки рад 1 0 +0 +6 3 Oбавезан
Стручна пракса из геофизике 2 0 +0 2 Oбавезан   Цветков Весна
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Студијски истраживачки рад 2 0 +0 +6 3 Oбавезан
Теренска настава из геофизике 2 1 +3 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
Дипломски рад из геофизике (ГФ1) 0 +0 20 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Обрада и тумачење сеизмичких сигнала 2 +2 5 Изборни   Ђурић Драгана
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Електромагнетометрија 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Снежана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години