Српски | EnglishХидрогеологија - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Дипломирани инжењер геологије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Општа хидрологија 2 +3 7 Oбавезан   Ристић Вакањац Весна
Основи екохидрогеологије 3 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Општа хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +2 6 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
  Стевановић Зоран
Хидрохемија 3 +2 7 Oбавезан   Штрбачки Јана
Предмет изборног блока3 0 +2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
  Манић Милош
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из групе стручних предмета 0 +2 +2 7 Изборни   Јемцов Игор
  Ристић Вакањац Весна
Теренска настава из Опште хидрологије 0 +2 +2 7 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Бајић Драгољуб
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидраулика бунара 2 +3 7 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Истражно бушење у хидрогеологији 2 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Водоснадбевање подземним водама 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Милановић Саша
Минералне воде 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Предмет изборног блока4 2 +2
Хидрогеолошко картирање 2 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање 0 +3 +2 4 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Заштита подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +2 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +2 7 Oбавезан   Миленић Дејан
Геотермална енергија 2 +2 5 Oбавезан   Миленић Дејан
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Завршни испит (ХГ) 0 +0 7 Oбавезан
Предмет изборног блока8 1 +4 +2
Предмет изборног блока9 1 +4
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Штрбачки Јана
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава-регионална 1 +4 +2 7 Изборни   Крунић Оливера
Теренска настава група предмета 1 +4 +2 7 Изборни   Миленић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода 1 +4 7 Изборни   Докмановић Петар
Стручна пракса-заштита подземних вода 1 +4 7 Изборни   Штрбачки Јана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години