Српски | EnglishХидрогеологија - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: Мастер инжењер геологије

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Ристић Вакањац Весна
Семинар 0 +0 +6 4 Oбавезан   Бајић Драгољуб
Теренски практични рад 0 +3 3 Oбавезан
Предмет изборног блока10 2 +2
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 6 Oбавезан   Крунић Оливера
Студијски истраживачки рад 0 +0 +7 5 Oбавезан
Завршни рад (ХГ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока11 2 +2
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 2 2 +2 6 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Изотопска хидрогеологија 2 +2 6 Изборни   Миленић Дејан
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 6 Изборни   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији) 2 +2 6 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Водопривреда 2 +2 6 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 6 Изборни   Миленић Дејан
Карактеризација и инжењеринг карстних издани 2 +2 6 Изборни   Стевановић Зоран
  Милановић Саша
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години