Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Дипломирани инжењер заштите животне средине

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Илић Марија
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока4 2 +2
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Анализа загађивача животне средине 2 +2 5 Изборни   Мијатовић Александар
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одлагање индустријског отпада 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Припрема и рециклирање отпада 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Мониторинг у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Бука у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Геоинформатика 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Заштита од минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години