Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: Мастер инжењер заштите животне средине

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
  Пантелић Урош
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Oбавезан
Заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Управљање ризиком 2 +2 6 Oбавезан   Миљановић Игор
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Акустика и заштита од буке 2 +2 6 Изборни   Дамњановић Весна
Теоријски основи концентрације 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Одабрана поглавља хемије 2 +2 6 Изборни   Илић Марија
Одводњавање у припреми минералних сировина 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ћебић Дејан
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Техногене сировине 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода 1 2 +2 6 Изборни
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Планирање и изводљивост процеса заштите 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години