Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Дипломирани инжењер рударства

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физика лежишта флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Предмет изборног блока4 2 +2
Разрада нафтних и гасних лежишта 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 2 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Производња нафте и гаса 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња нафте и гаса 2 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта 2 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Транспорт нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Гасоводни системи и компресорске станице 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад (НИГ) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Топлотни мотори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермална енергија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Метрологија и стандардизација 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Дистрибуција гаса 2 +2 5 Изборни   Танасијевић Милош
  Маџаревић Александар
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Експлоатација и одржавање гасоводних система 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Разрада нафтних и гасних лежишта 3 2 +2 5 Изборни  
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години