Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - дипломске академске студије - мастер

Услови за упис: Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус: Мастер инжењер рударства

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан   Ћебић Дејан
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Методе повећања искоришћења нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Одабрана поглавља из производње и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (НИГ) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Пантелић Урош
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Техничка дијагностика 2 +2 6 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години