Српски | EnglishРударско инжењерство - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма: 

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус: Дипломирани инжењер рударства

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Истражни радови 2 +2 5 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока4 2 +2
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Oбавезан   Димитријевић Бојан
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Oбавезан   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (РУД) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Милисављевић Владимир
  Танасијевић Милош
  Димитријевић Бојан
  Лапчевић Вељко
  Гојковић Зоран
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Аналитичка хемија 2 +2 5 Изборни  
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геомеханика 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Пумпе, компресори и вентилатори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Геодетски инструменти и методе мерења 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години