Српски | EnglishХидрогеологија - докторске академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Студијски програм је конципиран на комбинацији обавезних и изборних курсева којима се студенти докторских студија уводе у хидрогеолошку «проблематику» сходно својим афинитетима и жељама за даље усавршавање након завршених дипломских академских студија. Настава се остварује у сарадњи са другим акредитованим студијским програмима Рударско-геолошког факултета. Посебан акценат стављен је на самостални научно-истраживачки рад из домена интересовања кандидата, почев од прве године студија. Предвиђене активности на првој години обухватају израду семинара, самосталног рада за публиковање и истраживачког пројекта са студијом оправданости по предложеној теми конкретне докторске дисертације. Оваква комбинација класичних предмета и самосталног истраживачког рада наставља се и интензивира током друге године студија, да би у последњој години студија студент био искључиво оријентисан на активности завршне обраде података и израде саме докторске дисертације, на бази сопственог истраживачког рада спроведеног у претходне две године и завршне године докторских студија. Свршени студент докторских студија хидрогеологије добија звање доктор наука – геолошко инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике изборног афинитета кандидата (хидрогеологија).
Образовање кадрова, који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности у домену хидрогеологије, представља јасан циљ да се допринесе општем напредовању знања и да допринос напретку, не само хидрогеологије, већ научне мисли уопште. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери водити успешна истраживања из многобројних специјалности хидрогеологије и развити смисао за креирање предлога за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата и успостављање и развијање међународне научне сарадње .

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 1 1 +0 +5 6 Oбавезан   Докмановић Петар
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
Самостални публиковани рад П1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Докмановић Петар
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
Пројекат докторске дисертације 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0
Практични истраживачки рад р1 0 +0 +7 10 Oбавезан
Претходна студија оправданости 2 +0 +4 10 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Миленић Дејан
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока2 4 +0 +3
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура 4 +0 10 Изборни   Стевановић Зоран
  Миленић Дејан
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура 4 +0 10 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ненадић Драженко
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
  Судар Милан
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 2 1 +0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
Практични истраживачки рад р2 0 +0 +3 3 Oбавезан
Истраживачка студија 1 +0 +4 4 Oбавезан
Предмет изборног блока3 6 +0 +2
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 3 +0 10 Oбавезан   Јемцов Игор
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Рад са СЦИ листе (хг) 5 +0 +12 20 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 6 +0 +2 20 Изборни   Стевановић Зоран
  Ристић Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
  Васић Љиљана
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 6 +0 +2 20 Изборни   Крунић Оливера
  Миленић Дејан
  Докмановић Петар
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 50 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години