Српски | EnglishГеологија - основне академске студије

Нови обједињени студијски програм за геологију потпуно је усклађен са студијским програмима европских и светских универзитета. Будући студенти овог студијског програма добијају широко општегеолошко образовање на трогодишњим основним студијама, уз могућност избора усмерења у трећој години, као и опредељења за касније двогодишње дипломске и трогодишње докторске студије по усмерењима. Сврха овог студијског програма је образовање стручњака и стицање знања и компетенција неопходних за учешће у базичним и примењеним геолошким истраживањима. На студијском програму за геологију студенти стичу широк спектар теоријских и практичних знања: од разумевања постанка и састава Земље и изучавања порекла и развоја живота на њој, преко познавања генезе и размештаја минерала, стена и различитих природних богатстава, учења о менаџменту природним ресурсима, основама истраживања и економске оцене минералних ресурса, мерама заштите животне средине, све до заштите геолошког наследја и решавања проблема природног и антропогеног геохазарда. Осим стандардног наставног процеса, индивидуалног рада у лабораторијама (практичан рад са примерцима минерала, стена и фосила, обучавање за рад на микроскопу и др.) и за рачунаром, студенти похађају и обавезну теренску праксу из шест предмета.

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Општа минералогија 2 +3 7 Oбавезан
Основи палеонтологије 2 +0 2 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Систематика минерала 2 +3 7 Oбавезан
Систематска палеонтологија 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Теренска настава из минералогије 1 +1 2 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Нацртна геометрија 2 +2 4 Изборни  
Биологија 2 +2 4 Изборни  
Математика 2 2 +2 4 Изборни
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Општа стратиграфија 2 +1 3 Oбавезан
Петрологија магматских и метаморфних стена 3 +3 7 Oбавезан
Петрологија седиментних стена 2 +3 6 Oбавезан
Теренска настава из Структурне геологије 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Геохемија 3 +2 6 Oбавезан
Историјска геологија А 3 +2 6 Oбавезан
Лежишта минералних сировина А 3 +2 6 Oбавезан
Основи геофизике А 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Теренска настава из Петрологије 1 +2 4 Oбавезан
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни
Геостатистика Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години