Српски | EnglishГеофизика - основне академске студије

Геофизика је научна дисциплина која изучава природу, дејство и последице дејства сила на природну средину. Геофизика развија своје методе кроз директно осматрање поља дефинисаних силама и кроз осматрање појава физичких интеракција. Студенти ће научити како се инструменталним мерењима на терену решава грађа простора испод Земљине површи. Ако волите рад са инструментима, ако вас привлачи прецизност у мерењима, ако вас занима рад са рачунарима, ако сте склони решавању математичких и физичких проблема и коначно, ако вам се допада рад у природи, упишите геофизику! Постаните и ви члан наше малобројне породице од око 450 дипломираних инжењера-геофизичара од 1950. године до данас.
Студије: основне академске (3 године), дипломске академске (2 године) и докторске студије (3 године).
Места запослења: Геолошки институт Србије, Сеизмолошки завод, Нафтагас, Геомагнетски завод, Геофизички институт, низ приватних предузећа.

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Математика I 3 +3 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Физика 2 3 +2 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан
Математика 3 3 +2 5 Oбавезан
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Енглески језик 3 1 +2 3 Oбавезан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Основи нуклеарне физике 2 +2 5 Изборни
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан
Основи сеизмологије 2 +2 5 Oбавезан
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан
Основи магнетометрије 2 +2 5 Oбавезан
Стручна пракса из геофизике I 3 +0 2 Oбавезан
Предмет изборног блока6 2 +2
Теренска настава из геофизике I 2 +2 5 Oбавезан
Завршни рад из геофизике 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Физичке основе геотермије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години