Српски | EnglishГеотехника - дипломске академске студије - мастер

Дипломске академске студије геотехнике образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер геотехнике-мастер, која је предвиђена Националним оквиром квалификација. Овај студијски програм је једини у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области геотехнике. То је програм, осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за: пројектовање и извођење комплексних истраживања којима се утврђују геотехничка својства терена у интеракцији са разноврсним инжењерским активностима, обраду и интерпретацију резултата истраживања и, на основу њих, предлагање оптималних и рационалних пројектних решења. Резултати комплексних геотехничких истраживања су неопходни улазни подаци при многим инжењерским активностима у: просторном и урбанистичком планирању, пројектовању и грађењу најразличитијих објеката, изучавању природних-геолошких хазарда и заштити и очувању природне средине. Студијски програм за геотехнику омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалној изградњи, бољем коришћењу природних материјала, очувању простора са планерско-урбанистичког аспекта, економичнијој ревитализацији и санацији постојећих објеката, заштити природне средине и др., и тиме представљају важан елемент у привредном развоју наше земље

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан
Геотехничке мелиорације 2 2 +3 6 Oбавезан
Инжењерска геодинамика 2 2 +3 6 Oбавезан
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан
Фундирање 2 2 +2 4 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (ГТ) 0 +0 +8 4 Oбавезан
Стручна пракса (гт) 0 +0 +3 2 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 18 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години