Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - основне академске студије

Основни академски студијски програм Инжењерство нафте и гаса треба да образује будућег стручњака за компетентно обављање делатности из области нафтног рударства и инжењеринга природног гаса са циљем стицања стручне квалификације за могуће самостално деловање на извршним пословима на бушаћим и ремонтним постројењима, нафтним и гасним пољима, симулационим и истраживачким центрима, компанијама које се баве пројектовањем нафтне и гасне опреме, компанијама за диструбуцију гаса итд. Студенти се истовремено припремају за наставак студирања на вишем академском програму независно од усмерења, те за обављање инжењерских послова из подручја нафтно рударске струке и других струка које користе нафтно рударске објекте, као и знања и резултате истраживања остварене у струци.

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Ћебић Дејан
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 4 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Бушотински флуиди 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан   Костић Александар
Физика лежишта флуида 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Експлоатација нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина I 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (инг) 0 +8 4 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Истражно бушење за нафту и гас 2 +1 4 Изборни  
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +2 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години