Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - дипломске академске студије - мастер

Свршени студенти дипломских студија Инжењерство нафте и гаса допуњују фундаментално инжењерско образовање одговарајућим специјализацијама. Циљ је да студенти са дипломом мастера разумеју веома сложене аспекте широког спектра процеса истраживања и експлатације нафте и гаса и да на бази интегрисања теоријског знања са теренским и лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних проблема у пракси. Притом се нарочита пажња усмерава на значај схватања амбивалентног контекста проблема природних ресурса, односно на разумевање потребе за проучавањем и експлоатацијом уз истовремену конзервацију минералних сировина, што је садржано у основи концепта одрживог развоја. Циљ овог студијског програма јесте да стручњаци стекну способност за интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавања врло сложених природних, привредних и пословних процеса и система.

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида 2 +2 6 Изборни
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни
Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Технологија испирних флуида 2 +2 6 Изборни
Пројектовање и израда диригованих бушотина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни
Пројектовање и израда истражних бушотина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија припреме и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Изборни  
Стимулација производних система 2 +2 6 Изборни
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години