Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду - дипломске академске студије - мастер

Наставни програм студијског програма дипломских академских студија Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има јасно дефинисану структуру која се састоји из два изборна модула: .
Заједнички изборни предмети су планом студијског програма предвиђени на 3 изборна места са понуђених 6 изборних предмета што омогућава логичну хоризонталну повезаност између модула и даје слободу студентима да учествују у креирању исхода учења. Осталих 5 изборних места са понуђених 14 изборних предмета омогућавају вертикалну изборност у зависности од усмерења/модула. На модулу Инжењерства заштите животне средине изучавају се моделирање утицаја на животну средину, техничка и биолошка рекултивација, физичка хемија животне средине, депоновање флотацијске јаловине, отпрашивање, прерада вода идр. На модулу Инжењерство заштите на раду изучавају се пројектовање система противпожарне заштите, евалуација пројеката заштите, мере заштите при изради подземних просторија, отпрашивање, систем управљања заштитом на раду идр. Студијски програм укључује и завршни рад. Варијације у исходима учења, које проистичу из одабира одговарајућег модула, истовремено обезбеђују стицање и оспособљавање за конкретне задатке.

Модули:

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Oбавезан  
Базе података 2 +2 6 Oбавезан
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Oбавезан
Изборни блок0 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години