Српски | EnglishРударско инжењерство - дипломске академске студије - мастер

Студијски програм Рударско инжењерство се одликује флексибилним курикулумом који представља логичан наставак студијског програма основних академских студија. Студентима, који су на основним академским студијама стекли опште инжењерско образовање, и који су, према својим жељама и афинитетима, сами креирали степен и карактер усмерења, на дипломским академским студијама се нуди даље продубљивање знања и вештина у одређеним специјалностима. Свршени студенти овог студијског програма у зависности од усмерења/модула добијају диплому дипломирани инжењер рударства – мастер, и истовремено стичу јасно профилисане компетенције које их чине релевантним за тржиште рада. Програм траје једну годину (два семестра), односно 60 ЕСПБ, има јасну структуру и подељен је на седам модула

Модули: