Српски | English

 

Истраживачи и сарадници


Департман за геотехнику
Тина Ђурић tina.djuric@rgf.rs Истраживач-приправник
Јована Јанковић jovana.jankovic@rgf.rs Истраживач-приправник
Департман за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију  
Дабић Предраг predrag.dabic@rgf.bg.ac.rs Истраживач-сарадник
др Ковач Сабина sabina.kovac@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
др Милошевић Маја maja.milosevic@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
др Младеновић Ана ana.mladenovic@rgf.bg.ac.rs  Научни сарадник
Петровић Стефан Истраживач-приправник
Департман за палеонтологију
др Радуловић Барбара Научни сарадник
Департман за хидрогеологију
Јаков Андријашевић   Истраживач сарадник
Небојша Атанацковић n.atanackovic@rgf.rs     Истраживач сарадник
др Љиљана Васић ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs   Научни сарадник
др Ана Врањеш ana.vranjes@rgf.bg.ac.rs  Научни сарадник
Милан Вукићевић   Истраживач-приправник
Сунчица Гардијан Истраживач-сарадник
Вељко Мариновић Истраживач-сарадник
Бранислав Петровић branislav.petrovic@rgf.rs  Истраживач сарадник
Јована Радосављевић jovana.radosavljevic@rgf.rs  Истраживач приправник
Саша Стојадиновић Истраживач-приправник
Тодоровић Маја maja.todorovic@rgf.bg.ac.rs  Истраживач сарадник
Марина Ћук marina.cuk@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Марина Чокорило Илић marina.cokorilo@rgf.bg.ac.rs     Истраживач сарадник
Јована Шишовић jovana.milosavljevic@rgf.rs  Истраживач сарадник
Рударски одсек
Сања Бајић Истраживач приправник
Радмила Гаћина Истраживач приправник
Сашa Глуваков sasa.gluvakov@rgf.rs Истраживач приправник
Јосип Ишек Истраживач сарадник
Милена Лекић Истраживач приправник
Стефан Милановић Истраживач приправник
Јован Марковић Истраживач приправник
Филип Милетић Истраживач приправник
Бобан Павловић Истраживач приправник
Никола Симић Истраживач приправник
Никола Станковић Истраживач приправник
Катарина Урошевић katarina.urosevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач приправник