Српски | EnglishЛабораторије и центри

У оквиру Рударског одсека:

У оквиру Геолошког одсека:

На Департману за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију:

На Департману за палеонтологију:

На Департману за регионалну геологију:

На Департману за хидрогеологију:

На Департману за економску геологију:

На Департману за геотехнику:

На Департману за геофизику: