Српски | English



Наставно особље

Редовни професор

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

проф. др Аболмасов Биљана

3219 225
fax: 3347-935
biljana.abolmasovrgf.bg.ac.rs   уторак 12-13

проф. др Александровић Снежана

3219 194 snezana.aleksandrovicrgf.bg.ac.rs   среда 10-12

проф. др Бељић Чедомир

3219 134 cedomir.beljicrgf.bg.ac.rs   среда 11-13

проф. др Богићевић Катарина

2632 166 katarina.bogicevicrgf.bg.ac.rs   понедељак 12-14

проф. др Васовић Небојша

3219-107 nebojsa.vasovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 11-12

проф. др Ганић Александар

3219 163 aleksandar.ganicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Глигорић Зоран

3219 178
fax: 3230-255
zoran.gligoricrgf.bg.ac.rs   среда 13-14

проф. др Гојковић Небојша

3219 160
3347-964
nebojsa.gojkovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Гроздановић Инес

3219 150 ines.grozdanovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 8-9

проф. др Дамњановић Весна

3219 109 vesna.damnjanovicrgf.bg.ac.rs

проф. др Докмановић Петар

3219 239 petar.dokmanovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 14-15

проф. др Ђерић Невенка

2632 166 nevenka.djericrgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

проф. др Ерић Сузана

3336 710 suzana.ericrgf.bg.ac.rs   понедељак 9-12

проф. др Животић Драгана

3219 251 dragana.zivoticrgf.bg.ac.rs   понедељак 10-13
  четвртак 10-13

проф. др Ивезић Дејан

3219 159 dejan.ivezicrgf.bg.ac.rs   среда 13-14.30

проф. др Игњатовић Драган

3219 137
fax: 3242-913
dragan.ignjatovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Јеленковић Раде

3219 249
fax: 3226244
rade.jelenkovicrgf.bg.ac.rs   уторак 10-11
  четвртак 11-12

проф. др Јемцов Игор

3219 234 igor.jemcovrgf.bg.ac.rs

проф. др Јованчић Предраг

3219 196 predrag.jovancicrgf.bg.ac.rs   среда 12-13

проф. др Јовић Видојко

2182 363 vidojko.jovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

проф. др Каровић-Маричић Весна

3219 189 vesna.karovicrgf.bg.ac.rs   уторак 13-14

проф. др Костић Александар

3219 123 aleksandar.kosticrgf.bg.ac.rs   уторак 11-12
  четвртак 13-14

проф. др Костовић Милена

3219 165
fax: 3237-322
milena.kostovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Кременовић Александар

3336-701 aleksandar.kremenovicrgf.bg.ac.rs   среда 12-14
  петак 12-14

проф. др Кричак Лазар

3219-181
3221-952
fax: 3221-952
lazar.kricakrgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13

проф. др Крунић Оливера

3219 236 olivera.krunicrgf.bg.ac.rs   уторак 10 - 12

проф. др Лазић Предраг

3219 171
fax: 3237-322
predrag.lazicrgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Лилић Никола

3219 131
fax: 3245-152
nikola.lilicrgf.bg.ac.rs   петак 10-12

проф. др Матовић Весна

3336 702 vesna.matovicrgf.bg.ac.rs   уторак 11-14

проф. др Миленић Дејан

3219 284 dejan.milenicrgf.bg.ac.rs   понедељак 11-12:30

проф. др Милутиновић Александар

3219 164 aleksandar.milutinovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Миљановић Игор

3219 121 igor.miljanovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 10-11
  уторак 10-11

проф. др Ненадић Драженко

2632 166 drazenko.nenadicrgf.bg.ac.rs   среда 12-14

проф. др Поломчић Душан

3219 125 dusan.polomcicrgf.bg.ac.rs   понедељак 9-10

проф. др Ристић Вакањац Весна

3219 231 vesna.risticrgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Ристовић Ивица

3219 119
3241 121
ivica.ristovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13

проф. др Рундић Љупко

2632 166 ljupko.rundicrgf.bg.ac.rs   четвртак 14-16

проф. др Симић Владимир

3219 209 vladimir.simicrgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13
  четвртак 11-12

проф. др Срећковић Батоћанин Даница

3336 706 danica.sreckovicrgf.bg.ac.rs   среда – го 10-12
 петак - хг 10-12

проф. др Стевановић Зоран

3219 233
fax: 3241-557
zoran.stevanovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Танасијевић Милош

3219-156 milos.tanasijevicrgf.bg.ac.rs

проф. др Токалић Раде

3219 205 rade.tokalicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Тољић Маринко

3219 261 marinko.toljicrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Торбица Славко

3219 173 slavko.torbicargf.bg.ac.rs

проф. др Тривић Бранислав

3219 262
fax: 3241-674
branislav.trivicrgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Хаџи-Никовић Гордана

3219 228 gordana.hadzinikovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Цветковић Владица

2630 020 vladica.cvetkovicrgf.bg.ac.rs   петак 12.30-14.30

проф. др Шарић Кристина

2630 020 kristina.saricrgf.bg.ac.rs   уторак 09-12
 среда 9-12

Ванредни професор

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

проф. др Беко Лидија

3219 210 lidija.bekorgf.bg.ac.rs

проф. др Васиљевић Ивана

3219 243 ivana.vasiljevicrgf.bg.ac.rs   четвртак 14-15

др Гајић Виолета

3336-706 violeta.gajicrgf.bg.ac.rs

проф. др Ганић Мери

2632 166 meri.ganicrgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Глушчевић Бранко

3219 176 branko.gluscevicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Даниловић Душан

3219 276 dusan.danilovicrgf.bg.ac.rs   среда 13-14

др Димитријевић Бојан

3219-180 bojan.dimitrijevicrgf.bg.ac.rs   понедељак 13-15

проф. др Живковић Марија

3219 158 marija.zivkovicrgf.bg.ac.rs   среда 10-12

др Игњатовић Снежана

3219-127 snezana.ignjatovicrgf.bg.ac.rs   среда 14-15

доц. др Илић Саша

3219 187 sasa.ilicrgf.bg.ac.rs

проф. др Лазаревић Зорица

2632 166 zorica.lazarevicrgf.bg.ac.rs   уторак 12-14

проф. др Лековић Бранко

3219 190 branko.lekovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Лутовац Сузана

3219 203 suzana.lutovacrgf.bg.ac.rs

доц. др Марјановић Милош

3219-224 milos.marjanovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 14-16

проф. др Миливојевић Јелена

2632 166 jelena.milivojevicrgf.bg.ac.rs   уторак 12-14

проф. др Милисављевић Владимир

3219 195 vladimir.milisavljevicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Пачевски Александар

3336 718 aleksandar.pacevskirgf.bg.ac.rs   петак 10-13

проф. др Прелевић Дејан

+381 11 3336 708 dejan.prelevicrgf.bg.ac.rs   Понедељак 11-12

проф. др Ракић Драгослав

3219 227 dragoslav.rakicrgf.bg.ac.rs   петак 11-13

проф. др Росић Александра

3336-771 aleksandra.rosicrgf.bg.ac.rs   уторак 10 - 12
  петак 10 - 12

проф. др Станков Драган

3219 148 dragan.stankovrgf.bg.ac.rs

проф. др Станковић Ранка

3219-148
3219-259
ranka.stankovicrgf.bg.ac.rs   уторак 12-13

доц. др Стевановић Дејан

3219-161 dejan.stevanovicrgf.bg.ac.rs

проф. др Тошовић Радуле

3219 253 radule.tosovicrgf.bg.ac.rs   среда 11-12

проф. др Цветков Весна

3219 241 vesna.cvetkovrgf.bg.ac.rs   уторак 11-12

проф. др Цвјетић Александар

3219 191
fax: 3245-152
aleksandar.cvjeticrgf.bg.ac.rs   петак 10-12

проф. др Чебашек Владимир

3219 162
3347-711
vladimir.cebasekrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

доц. др Шубарановић Томислав

3219-188 tomislav.subaranovicrgf.bg.ac.rs

Доцент

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

доц. др Бајић Драгољуб

3219 135
dragoljub.bajicrgf.bg.ac.rs   среда, 9-11ч

доц. др Банковић Мирјана

3219-161 mirjana.bankovicrgf.bg.ac.rs

доц. др Берисављевић Зоран

zoran.berisavljevicrgf.bg.ac.rs   уторак 13 do 14 ч

доц. др Берисављевић Душан

dusan.berisavljevicrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12ч

доц. др Врањеш Ана

ana.vranjesrgf.bg.ac.rs

доц. др Вучковић Дејан

3219 244 dejan.vuckovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 11-13

доц. др Ђурић Драгана

3219 292 dragana.djuricrgf.bg.ac.rs   четвртак 14-15

доц. др Живановић Владимир

3219-124
fax: 3241-557
vladimir.zivanovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

доц. др Илић Марија

3219 151 marija.ilicrgf.bg.ac.rs

доц. др Мијатовић Александар

3219-108 aleksandar.mijatovicrgf.bg.ac.rs   уторак 15-16
  среда 12-13

доц. др Миладиновић Зоран

3219 257 zoran.miladinovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 11-13

доц. др Милановић Саша

3219 234
32190232
011 3239 261
sasa.milanovicrgf.bg.ac.rs

доц. др Неговановић Миланка

3219-185 milanka.negovanovicrgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

доц. др Нишић Драгана

3219-193 dragana.nisicrgf.bg.ac.rs

доц. др Радивојевић Дејан

2632-166 dejan.radivojevicrgf.bg.ac.rs   Понедељак 10-12

доц. др Сретеновић Бранислав

3219241 branislav.sretenovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

доц. др Стојадиновић Урош

3219-263 uros.stojadinovicrgf.bg.ac.rs

доц. др Ћебић Дејан

3219 148 dejan.cebicrgf.bg.ac.rs   уторак 12-13

доц. др Штрбачки Јана

3219-235 jana.stojkovicrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12 ч

Асистент

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

мастер Алексић Николета

3219 255 nikoleta.aleksicrgf.bg.ac.rs   уторак 11-12
  четвртак 11-12

Басарић Ирена

3219 226 irena.basaricrgf.bg.ac.rs   понедељак 12-14
  четвртак 10-12

мастер Велојић Милош

milos.velojicrgf.bg.ac.rs

мастер инж. руд. Глигорић Милош

milos.gligoricrgf.bg.ac.rs

Гојковић Зоран

3219 207 zoran.gojkovicrgf.bg.ac.rs

мастер Ђенадић Стеван

3219-195 stevan.djenadicrgf.bg.ac.rs   среда 10-12

Ђорђевић Марија

marija.djordjevicrgf.bg.ac.rs

мастер Јовковић Драгутин

dragutin.jovkovicrgf.bg.ac.rs

мастер Костић Бојан

011 3336 707 bojan.kosticrgf.bg.ac.rs   Среда од 10-12ч

мастер Крстеканић Немања

nemanja.krstekanicrgf.bg.ac.rs

Крушић Јелка

jelka.krusicrgf.bg.ac.rs

Лапчевић Вељко

veljko.lapcevicrgf.bg.ac.rs

Манић Милош

3219 148 milos.manicrgf.bg.ac.rs

Маџаревић Александар

3219 110 aleksandar.madzarevicrgf.bg.ac.rs   петак 10-12

мастер Милетић Филип

3219-195 filip.mileticrgf.bg.ac.rs

Никшић Ђурица

djurica.niksicrgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Пантелић Урош

3219 117 uros.pantelicrgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Пешић-Георгиадис Милица

3219-199 milica.pesicrgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Радоњић Милош

2632-166, lokal 186 milos.radonjicrgf.bg.ac.rs   петак 14-16

мастер Ристић Маја

maja.risticrgf.bg.ac.rs

Рупар Вељко

3219-294
3347-711
veljko.ruparrgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

Стефановић Јелена

jelena.stefanovicrgf.rs

Томић Лола

3219-116 lola.tomicrgf.bg.ac.rs   уторак 13-14

мастер инж. руд. Црногорац Лука

3219-202 luka.crnogoracrgf.bg.ac.rs   четвртак 12-13

Црногорац Мирослав

3219-285 miroslav.crnogoracrgf.bg.ac.rs

Џинић Бојана

bojana.dzinicrgf.bg.ac.rs

Сарадник у настави

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

мастер Живадиновић Ивана

ivana.zivadinovicrgf.bg.ac.rs

мастер Милојевић Стефан

stefan.milojevicrgf.bg.ac.rs

Новаковић Душан

dusan.novakovicrgf.bg.ac.rs