Српски | EnglishОдељење за финансијско-материјално пословање

image

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању Факултета и то:

 • обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника, и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
 • евидентира имовину Факултета
 • фактурише услуге Факултета, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
 • ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Факултета, статистике, Универзитета и Министарстава

Жиро рачун Факултета је:

 • 840-1812666-47

Запослени

 • Петронијевић Мирјана, Шеф одељења
 • телефон: 3219 106

  e-mail: finansije@rgf.bg.ac.rs

 • Гошев Саша, Референт - рачуновођа ликвидатор
 • телефон: 3219 142

 • Филиповић Снежана, Референт на рачуноводственим пословима
 • телефон: 3219-142

  e-mail: snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs

 • Стојановић Милена, Самостални рачуновођа - контиста
 • телефон: 3219 140

  e-mail: milena.cvrkic@rgf.bg.ac.rs

 • Јовановић Слађана, Рачуновођа аналитике сарадње
 • телефон: 3219 142

  e-mail: sladjana.jovanovic@rgf.bg.ac.rs

 • Панев Ана, Рачуновођа аналитике сарадње
 • телефон: 3219 140

  e-mail: ana.panev@rgf.bg.ac.rs

 • Тарбук Ненад, Референт - рачуновођа благајне
 • телефон: 3219-140

  e-mail: nenad.tarbuk@rgf.bg.ac.rs

 • Убовић Марија, Самостални рачуновођа - контиста
 • телефон: 3219 140

  e-mail: marija.ubovic@rgf.bg.ac.rs