Српски | EnglishОдељење за студентска и наставна питања

image

Студентска служба ради све послове у вези студената основних, магистарских и докторских студија.

To подразумева:

 1. упис студената
 2. евиденција студената
 3. распоред часова
 4. организација испита и колоквијума
 5. издавање свих врста диплома
 6. издавање разних врста потрда и уверења студентима
 7. студентски стандард

Запослени

 • др Колоња Љиљана, Шеф одељења
 • телефон: 3219 288;fax: 3243-330

  e-mail: studentska_sluzba @rgf.bg.ac.rs

 • Лекић-Бибић Снежана, Референт за студенска и наставна питања
 • телефон: 3219 141

  e-mail: snezanalekic@rgf.bg.ac.rs

 • Кисин Зорица, Референт за специјалистичке, магистарске и докторсске студије
 • телефон: 3219 141

  e-mail: zorica.kisin@rgf.bg.ac.rs

 • Раловић Катарина, Сарадник за наставу, осигурање квалитета и студије I степ.вис.образ.
 • телефон: 3219 141

  e-mail: katarina.ralovic@rgf.bg.ac.rs

 • Симоновић Ирена, Референт за студије и студентски стандард
 • телефон: 3219 141

  e-mail: irena.simonovic@rgf.bg.ac.rs