Српски | EnglishЈавне набавке

2019 година

05.02.2020.
Јавна набавка добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 05/19
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]    [Измена и допуна конкурсне документације]     [Обавештење о продужетку рока за подношење понуда]       


Поступак јавне набавке добара - материјал за хигијену ЈНМВ 04/19
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]    

25.04.2019.
Јавна набавка за радове и опрему на проширењу постојећег система за аутоматску детекцију, сигнализацију и дојаву пожара ЈН ОП 03/19
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]

07.03.2019.
Поступак јавне набавке добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 02/19
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]

26.02.2019.
Поступак јавне набавке добара - електричне енергије бр.01/19
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]

2018 година

13.09.2018.
Јавна набавка добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 04/18
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]    

07.09.2018.
Јавна набавка добара - материјал за хигијену ЈНМВ 03/18
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]         [Питања и одговори]     [Питања и одговори 2]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

13.04.2018.
Поступак јавне набавке добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 02/18
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Измена и допуна конкурсне документације]     [Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

23.02.2018.
Поступак јавне набавке добара - електричне енергије бр.01/18
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Измена и допуна конкурсне документације]     [Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]

2017 година

28.12.2017.
Јавна набавка радова на замени столарије, Фаза V ЈНМВ 05/17
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

17.10.2017.
Поступак јавне набавке добара - Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ 04/17
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]    

28.06.2017.
Поступак јавне набавке добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 03/17
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]    

18.04.2017.
Поступак јавне набавке добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 02/17
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

22.02.2017.
Поступак јавне набавке добара - електричне енергије бр.01/17
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

2016 година

13.12.2016
Јавна набавка радова на замени столарије, Фаза IV ЈНМВ 8/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

29.11.2016
Поступак јавне набавке добара - Материјал за одржавање хигијене ЈНМВ 7/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]

21.10.2016
Поступак јавне набавке услуга - систематски преглед запослених ЈНМВ 6/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]

24.06.2016
Поступак јавне набавкe за радове и опрему на инсталацији централног грејања ЈНОП 5/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Измена и допуна конкурсне документације]    [Питања и одговори 2]     [Измена и допуна конкурсне документације 2]     [Питања и одговори 3]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]

07.06.2016
Поступак јавне набавке добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 4/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о зaкључeнoм уговору]    

02.06.2016
Поступак јавне набавке добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 3/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Измена и допуна конкурсне документације]     [Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о зaкључeнoм уговору]    

14.04.2016
Поступак јавне набавке услуга - систематски преглед запослених ЈНМВ 2/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Измена и допуна конкурсне документације]     [Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]     [Питања и одговори 2]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права]     [Одлуку о обустави поступка јавне набавке]

02.03.2016
Поступак јавне набавке добара - електричне енергије ЈНМВ 1/16
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]     [Обавештење о закљученом уговору]    

2015 година

18.12.2015
Поступак јавне набавкe радовa на замени столарије ЈНМВ 6/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]

14.10.2015
Јавна набавка мале вредности добара - рачунари ЈНМВ 5/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]    
[Обавештење о закљученом уговору]

11.08.2015
Јавна набавка мале вредности добара - материјала за одржавање хигијене ЈНМВ 4/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Одлука о додели уговора]
[Обавештење о закљученом уговору]

20.07.2015
Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 3/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Обавештење о закљученом уговору]

08.05.2015
Јавна набавка мале вредности добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 2/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]    [Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права]    [Обавештење о закљученом уговору]

09.03.2015
Поступак јавне набавку добара - електричне енергије ЈНМВ 1/15
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Обавештење о закљученом уговору]

2014 година

04.09.2014
Јавна набавка мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене, ЈНМВ 7/14
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Обавештење о закљученом уговору]

02.09.2014
Отворени поступак за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2 са потребном опремом за инсталацију, ЈН-ОП 6/14
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Питања и одговори]     [Обавештење о закљученом уговору]

05.08.2014
Јавна набавка мале вредности радови на санацији степеништа ЈНМВ 5/14
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Обавештење о закљученом уговору]

10.06.2014
Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијски материјал ЈНМВ 4/14
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]     [Обавештење о закљученом уговору]

06.06.2014
Јавна набавка мале вредности добара - материјал за одржавање хигијене ЈНМВ 3/14
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]    [Обавештење о обустави поступка јавне набавке]

15.05.2014
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 2/14
[Обавештење]

08.04.2014
Јавна набавка мале вредности добара - тонери и кертриџи ЈНМВ 2/14
Питања и одговоре можете погледати   [овде]
[Позив за подношење понуда]    [Конкурснa документацијa]

12.03.2014
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - електричне енергије ЈН-ОП 1/14
[Обавештење]

31.01.2014
Отворени поступак за јавну набавку добара - електричне енергије ЈН-ОП 1/14
[Позив за подношење понуда] [Конкурсна документација]

2013 година

Јавна набавка малих вредности „Извођење молерско-фарбарских радова на објекту Рударско-геолошког факултета“ [Позив за подношење понуда] [Конкурсна документација]

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру пo спрoвeдeнoм пoступку зa JН „Извођење молерско-фарбарских радова на објекту Рударско-геолошког факултета“ [детаљније]