Српски | EnglishДокумента за акредитацију

Стандарди

Стандарди за студијске програме на
основним академским студијама дипломским академским студијама докторским студијама

Студијски програми на основним академским студијама

Рударско инжењерство - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Инжењерство нафте и гаса - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геологија - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Хидрогеологија - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геотехника - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геофизика - Основне академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Студијски програми на дипломским академским студијама

Рударско инжењерство - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Инжењерство нафте и гаса - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

Геологија - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Хидрогеологија - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геотехника - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геофизика - Дипломске академске студије   [Materijal.zip]

Студијски програми на докторским студијама

Рударско инжењерство - Докторске студије  Materijal [zip]

[vrh]

Геологија - Докторске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Хидрогеологија - Докторске студије   [Materijal.zip]

[vrh]

Геофизика - Докторске студије   [Materijal.zip]

[vrh]